Wczasy z Tarotem "Wielkie Arkana i Kultywowanie Kręgu"

Prowadzi: Jan Witold Suliga

CZĘŚĆ PIERWSZA - PROGRAM

Teoria:
1/ historia kartomancji na tle innych technik mantycznych
2/ typy i rodzaje tarota oraz innych kart wróżebnych
3/ struktura i symbolika tarota
4/ wybór talii tarota
5/ psychologia prognostyki
6/ kabalistyczna i ezoteryczna symbolika tarota ( wybrane problemy )
7/ dywinacja ( wróżbiarstwo ): usługa czy misja? 

Praktyka: 
1/ medytacja kartomanty
2/ czynności wstępne
3/ wybór układu
4/ wybór karty sygnującej
5/ techniki rozkładu kart
6/ interpretacja - poszukiwanie klucza ( karty-bramy )
7/ zakończenie działań mantycznych
8/ przecięcie więzi wróżbita-pytający
9/ powrót do zwykłego stanu umysłu
10/ ćwiczenia praktyczne ( systemy i układy wróżebne )

CZĘŚĆ DRUGA - PROGRAM

Teoria:
1/ struktura tarota – Wielkie i Małe Arkana, problem wzajemnych relacji
2/ ezoteryczna, astrologiczna i dywinacyjna struktura Mniejszych Wtajemniczeń
3/ Małe Arkana a kabalistyczne Drzewo Życia
4/ Mandala Tarota - ezoteryczne i dywinacyjne znaczenie asów i królów
5/ karty-bramy i ich wróżebna symbolika
6/ dywinacyjne znaczenia blotek
7/ karty figuralne – problem przyczyny zdarzeń
8/ czas i miejsce w tarocie
9/ symbolika Świętego Graala w Małych Arkanach


Praktyka:
1/ testowanie rozkładów mantycznych
2/ określanie czasu zdarzeń
3/ określanie miejsca zdarzeń
4/ precyzowanie przyczyn zdarzeń
5/ prognostyka wieloletnia
6/ wpływ wróżącego na kształtowanie się profilu zdarzeń
7/ ćwiczenia praktyczne - systemy i układy wróżebne pomocne w rozwiązywaniu problemów osobistych, emocjonalnych, zdrowotnych i biznesowych

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych
Uczestnicy kursu mogą używać własnych talii kart tarota.

Inne atrakcje
palenie agnihotry, wycieczka do miejsc mocy oraz

KULTYWOWANIE KRĘGU
Taoistyczne ćwiczenia medytacyjne oparte na praktyce Falun Gong
( codziennie rano i wieczorem )

prowadzi: Jan Witold Suliga

Falun Gong, czyli "Kultywowanie Kręgu" jest starożytną formą czikung - systemu transformacji ciała i umysłu poprzez specjalne ćwiczenia i medytację. Podobnie jak Tai Chi, Falun Gong ma na celu uzdrowienie ciała i uszlachetnienie charakteru, czemu służy wykonywanie pięciu zestawów prostych i łatwych do nauczenia ćwiczeń oraz podporządkowanie swojego życia trzem zasadom nazywanym w języku chińskim "zasadami Dżen-Szan-Ren"(  Dżen oznacza prawdę, szczerość, prawdomówność, Szan - miłosierdzie, życzliwość, Ren - wytrwałość i tolerancję ). Praktyka Falung Gong została opracowana w 1992 roku przez chińskiego mistrza duchowego Li Hongzhi.