Mandala duszy. Warsztaty terapeutyczne

 

Jaworznik - Jura krakowsko-częstochowska

MANDALA DUSZY jest autorską metodą terapii i warsztatów integracyjnych opracowaną przez dr Jana Witolda Suligę. Jej celem jest wykorzystanie archetypu mandali zakodowanego w ludzkiej podświadomości oraz wykorzystanie szamańskich technik i metod rozpoznawania rzeczywistości subtelnych (świata astralnego) w celu wewnętrznego uporządkowania i zbudowania właściwej relacji z Siłą Sprawczą, ludźmi, Przodkami i światem.

MANDALA

Mandala (sanskr. mandala; chiń. mantuluo; kor. mandara; jap. mandara) – koło, krąg, to najstarszy symbol religijny ludzkości będący połączeniem kwadratu lub krzyża wpisanego w koło. Obie te figury spaja punkt centralny, który jest zarówno początkiem, jak i końcem układu. Mandalę kojarzy się przede wszystkim z buddyzmem, wedle którego nauk zewnętrzny krąg symbolizuje niebo, nieskończoność oraz kosmos ducha, podczas gdy kwadrat (krzyż) odnosi się do świata zmysłowego ( świata materii ). W rzeczywistości jednak mandala jest znacznie starszym symbolem, pojawia się ona bowiem już w naskalnych rytach okresu późnego paleolitu, zaś swój doskonały kształt osiąga w epoce neolitu, stając się symbolem używanym przez szamanów na całym świecie. Jako symbol integracji człowieka z kosmosem ukazuje pełnię, całość, a w znaczeniu mistycznym – oświecenie, przebudzenie, łączność z Bogiem/bogami.

Symbolikę mandali można rozpatrywać na kilku płaszczyznach, w każdym z nich widząc archetypowy, zakodowany w podświadomości każdego z nas obraz makro i mikrokosmosu. Pierwszą płaszczyznę MANDALI nazywam mandalą zewnętrzną, gdyż obrazuje ona relacje człowieka ze światem. Płaszczyzna druga to mandala wewnętrzna ukazująca świat odzwierciedlony w ludzkiej psychice. Nie są to obrazy statyczne. Przeciwnie. Wciąż ulegają przemianie poddane prawu przyczyny i skutku oraz prawu cykliczności. Proces ten dotyka każdego człowieka, jest formą jego duchowej i życiowej inicjacji. Ludzie dawnych kultur byli tego w pełni świadomi, dlatego każdy etap ich życia wiązał się z jakimś aktem rytualno-inicjacyjnym. Celem tych praktyk było nie tylko wtajemniczenie w jakieś duchowe czy magiczne sekrety. Zabiegi te służyły przede wszystkim temu, by ludzka jaźń coraz bardziej upodobniała się do MANDALI, zyskując formę całości i pełni.

Człowiek współczesny nie dysponuje już takim „inicjacyjnym narzędziem”, a jego MANDALA uległa destrukcyjnemu przeistoczeniu. Żyje w świecie chaosu i chaos ten w sobie utwierdza, dziwiąc się jednocześnie, czemu tak się dzieje. Zadaniem terapii MANDALA DUSZY jest przywrócenie utraconego ładu i spożytkowanie zakodowanej w tym archetypie wiedzy do osiągnięcia rozmaitych celów. Zrozumienie i właściwe zastosowanie energetycznego aspektu MANDALI sprawia bowiem, że w inny, niż dotychczas sposób działamy na siebie i na swoje otoczenie. W inny też sposób odnosimy się do rodzinnej/rodowej karmy. Wynika to z faktu, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. Każdy z nas stanowi ogniwo łańcucha powiązań z Żywymi i z Przodkami. Będąc sprzężeni z tymi ostatnimi węzłami różnorodnych relacji „nosimy” ich w sobie, powtarzamy ich wzorce i zachowania, które często nam się nie podobają. Lecz przecież są one czymś, co otrzymaliśmy w darze i choć dar ów bywa niewygodny, jest czymś czego nie sposób się pozbyć. Można tylko go wykorzystać. To Żywi bowiem i Zmarli są naszym „wewnętrznym światem” – naszą MANDALˇ. Nie naprawimy świata zaczynając od zewnętrznego świata. Zacząć należy od świata wewnątrz nas. Jeśli odbudujemy w sobie archetypową MANDALĘ, zmiana w tym jednym punkcie uruchomi proces przeobrażeń innych ogniw (innych MANDAL), po tej i po tamtej stronie kosmosu. A wtedy staniemy w centrum najpotężniejszego z Kręgów. Będzie to Krąg wiecznego Tutaj i Teraz, w którym niczego już nie będziemy musieli się obawiać. 

Program warsztatów 

Część teoretyczna
Mandala – mistyczna, magiczna, szamańska i psychologiczna symbolika kręgu mocy 
Mandala jako krąg makrokosmiczny - pole zodiakalne, świat i zaświaty
typologia światów mitycznych i subtelnych
światy subtelne w alchemii, kabale, szamanizmie i w innych tradycjach duchowych
struktura światów mitycznych i subtelnych ( „budowa” astralu )
inicjacyjne aspekty szamańskiej podróży przez światy subtelne
natura, hierarchie i rodzaje bytów astralnych
"miejsce mocy" jako materialne odzwierciedlenie światów subtelnych
metody odczytywania przesłań „miejsc mocy”
typologia „miejsc mocy” ( miejsca „zamknięte” i miejsca „otwarte” )
inicjacyjne aspekty pielgrzymowania do świętych miejsc oraz „miejsc mocy”
sposoby i metody rozpoznawania istot astralnych i współpracy z nimi
Mandala jako krąg rodzinny, społeczny i kulturowy
rodzina, ród, osoby adoptowane, Przodkowie
kwestia rodzinnej/rodowej karmy – pamięć komórkowa, dziedziczenie wzorców
klątwy, zakodowane wzorce, związki z astralnymi bytami ( „bogami” )
matryce imion, nazwisk, przydomków, herbów
relacje z Przodkami, ich siła i sposoby oddziaływania
Mandala jako krąg mikrokosmiczny
istnienie w ciele, ciało jako czasoprzestrzeń realizowania się duszy
wędrówka duszy ( świat i droga w zaświatach )
problem reinkarnacji i celu istnienia człowieka
poszukiwanie bratniej duszy

Część praktyczna  
Hierarchia ważności
Nauka stosowania podstawowych zasad pomocnych w obserwacji siebie i właściwej reakcji na zdarzenia
Ukierunkowanie mandali i praca nad jej archetypem
Praca z symbolami duszy (nauka języka podświadomości)
Analiza snów ( mandala jako mapa snu )
Budowa duchowego zaplecza - więź z Przodkami
Relacja z Bogiem ( modlitwa, medytacja )
Sposoby kształtowania mandali - przestrzeń wewnętrzna, osobista, mieszkanie, praca, roczny cykl zodiakalny
Wyprawa do świętego miejsca ( Grodzisko ) i nawiązanie kontaktu z bytującymi tam duchowymi istotami

Ponadto w trakcie kursu zajmować się będziemy...
„Kultywowaniem Kręgu” – medytacją "w ruchu" opartą na taoistycznej gimnastyce Falun Gong

Falun Gong, czyli „Kultywowanie Kręgu” jest starożytną formą czikung - systemu transformacji ciała i umysłu poprzez specjalne ćwiczenia i medytację. Podobnie jak Tai Chi, Falun Gong ma na celu uzdrowienie ciała i uszlachetnienie charakteru. W jej efekcie formuje się w ciele człowieka energetyczny krąg energii czi wzmacniający działanie MANDALI. Służy temu systematyczne wykonywanie pięciu zestawów prostych i łatwych do nauczenia ćwiczeń oraz podporządkowanie swojego życia trzem zasadom nazywanym w języku chińskim „zasadami  Dżen-Szan-Ren” (  Dżen oznacza prawdę, szczerość, prawdomówność, Szan – miłosierdzie, życzliwość, Ren – wytrwałość i tolerancję ). Praktyka Falung Gong została opracowana w 1992 roku przez chińskiego mistrza duchowego Li Hongzhi.

Paleniem agnihotry i praktykami medytacyjnymi

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych

W celu otrzymania bliższych informacji tyczących kursu oraz pobytu w Magicznym Dworze należy skontaktować sie z Organizatorami kursu